top of page

Kortingen - Annulaties - Geschillen - Betalingen - GDPR - ...

KORTING 1:

          

Huur meerdere activiteiten

     

2 à 3 stuks huren =  10% korting

4 à 5 stuks huren =  12.5% korting     

6 stuks of meer    =  prijs op aanvraag

BIJVOORBEELD:

          

U huurt 2 springkastelen

     

Springkasteel 6x5m                € 125

Kantelmuur                        + € 195 ------------------------------------------------

Normale prijs                         € 320

Korting voor 2 combinaties        - 10%

------------------------------------------------

TOTAAL                                 € 288

KORTING 2:

          

Huur meerdere dagen

     

2 à 3 dagen huren =  10% korting

4 à 5 dagen huren =  12.5% korting    

6 stuks of meer     =  prijs op aanvraag

BIJVOORBEELD:

          

U huurt dezelfde 2 springkastelen

voor 3 dagen

     

TOTAAL         ZIE KORTING 1  € 288

Aantal huurdagen                       x 3

------------------------------------------------

Normale prijs                         € 864

Korting voor 3 huurdagen          - 10%

------------------------------------------------

TOTAAL                               € 777.60

KORTING 3:

          

Transportkosten

     

We leveren gratis binnen een straal van 15 km vanaf ons magazijn.

We leveren aan goedkope tarieven buiten de straal van 15 km.

     

We leveren ook op grotere afstanden in België en Nederland en maken een zeer aantrekkelijke prijs.

   

Bij grotere afstanden blijven we, indien mogelijk, die dag ter plaatse en worden er maar 2 ritten aangerekend.

BIJVOORBEELD:

          

Uw locatie bevindt zich op 50km

     

Heenrit 1 leveren + terugrit  = 100km

Heenrit 2 ophalen + terugrit = 100km

------------------------------------------------TOTAAL                                 200km   Elke heenrit =15 km gratis      - 30km

----------------------------------------------- 

TOTAAL                                 170km 

Prijs per km                         x € 0.65

------------------------------------------------

TOTAAL                              € 110.50

ANNULATIES:

 a) Bij annulering van een reservering

     binnen 1 maand tot 24u voor de

     verhuurdatum wordt 50% van het

     bedrag in rekening gebracht.

 b) Bij annulering van een reservering

     binnen 24 uur voor verhuurdatum

     wordt het volledige bedrag in

     rekening gebracht TENZIJ anders

     overeen gekomen.

GESCHILLEN:

 

​ a) Alle geschillen vallen onder de

     exclusieve bevoegdheid van de

     rechtbanken bevoegd voor onze

     maatschappelijke zetel.

 b) Informatie over alternatieve

     geschillenbeslechting is te vinden

     via deze link:

     http://ec.europa.eu/odc/

 c) Wij behouden ons het recht voor

     geschillen uitsluitend aan de

     rechtbanken voor te leggen.

BETALINGEN:

 

 a) De huurder dient het volledige 

     bedrag uiterlijk 31 dagen na de

     verhuurdatum te hebben voldaan

     door overschrijving of contant te

     voldoen bij het leveren van de

     materialen.

 b) De factuur wordt bezorgd voor of

     na de levering indien het een 

     overschrijving betreft.

 c) De factuur wordt bezorgd tijdens de

     levering na contante betaling.

 d) Overeengekomen betalingsvoor-

     waarden die niet nageleefd worden,

     zal van rechtswege en zonder

     ingebrekestelling een schadever-

     goeding verschuldigd zijn.

     Dit is een forfaitait bedrag van 12%

     op het te betalen bedrag.

GDPR:

 

 a) De Europese General Data

     Protection Regulation (GDPR) of ook

     Algemene Verordening Gegevens-

     bescherming (AVG) genoemd, is

     ondertussen volop in voege. Deze

     regelgeving regelt de bescherming 

     van de persoonsgegevens bij de

     verwerking ervan door werkgevers,

     ondernemingen, overheidsinstaties,

     etc.

 

b)  Als klant bent u erg belangrijk voor

     ons en wij nemen in acht wat

     belangrijk is voor u.

     Wij kunnen u verzekeren dat uw

     gegevens enkel bewaard worden

     i.v.m. onze facturen, offertes en

     andere boekhoudkundige

     documenten.

     Uw gegevens worden nooit gedeeld

     met derden. Dit is in het verleden

     ook nooit gebeurd

BEDRIJFSGEGEVENS

NAAM:     Dynamic Outdoor Experience

VORM:     VOF

ADRES:    Eindhovensebaan 73

               3940 Hechtel-Eksel

BTWNR.:  BE 0633 504 921​

BEGELEIDING EN VERANTWOORDELIJKHEID:

 

 a) De verhuurder kan in geen enkel

     geval aansprakelijk gesteld worden

     voor gebeurlijke ongevallen

     ongeacht de aard van het ongeval 

     bij verhuringen die niet door ons

     begeleid worden.

 b) Na het leveren wordt er samen met

     de huurder gekeken naar eventuele

     gebreken.

 c) Na goedkeuring van de huurder

     vindt de overdracht plaats.

     De verantwoordelijkheid van het

     materiaal berust volledig bij de

     huurder.

 d) De huurder zorgt ten alle tijde voor 

     minimaal 1 à 2 begeleiders bij de

     gehuurde materialen en kijkt altijd

     toe op de maximale belastingen qua

     gewicht en/of personen (zie prijs-

     lijst) tenzij wij dit begeleiden.

 e) De luchtkussens mogen niet  

     betreden worden met schoenen,

     scherpe voorwerpen, water, zeep,

     eten en drinken.

 f)  Eventuele gebreken na de plaatsing

     of tijdens een activiteit moeten

     onmiddellijk doorgegeven worden

     aan de verhuurder.

 g) Na een gebrek moet de activiteit

     onmiddellijk stopgezet worden.

​​ h) Indien het gaat regenen of hard

     waaien is het noodzakelijk om  

     iedereen van de luchtkussens af te

     halen.

     De blowers moeten na evacuatie

     meteen uitgeschakeld worden en

     samen met de haspels op een droge

     plaats gezet worden.

     Na het bijna volledig laten leeg-

     lopen, plooi je de luchtkussens voor

     de helft dicht.

     Vergeet niet de snelontluchters te

     openen.

   

 i)  Indien het gaat regenen of hard

     waaien worden de andere

     materialen en electronische

     materialen veilig en droog

     opgeborgen tenzij anders vermeld.

     Materialen die tegen regen bestand

     zijn, mogen buiten blijven liggen.

 j)  Regenweer, storm, ... kan niet als

     argument dienen om niet te

     betalen. (zie annulaties)

 k) Na de activiteit overlopen huurder

     en verhuurder het materiaal op

     eventuele gebreken.

 l)  Gebreken die ontstaan zijn door

     fout gebruik na aflevering en voor

     ophaling zullen aangerekend

     worden op basis van een  herstel-

     offerte bij een neutraal bedrijf.

bottom of page